VELKOMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN BURESØ'S HJEMMESIDE

En meget våd vinter - dræn- og brøndproblematikker

Kære alle grundejere

Som I sikkert har lagt mærke til, så har regn og tøbrud skabt store problemer med afvanding flere steder i vores forening. Til stor gene for flere grundejere. Det skyldes sikkert en kombination af ekstraordinært meget regn og problemer med nedsat funktion af dræn og brønde.

Egedal Kommune har været i området og har efterfølgende sendt en orientering til lodsejere med dræn på egen grund med angivelse af pligt, ansvar og økonomi for vedligeholdelse. Egedal Kommune opfordrer til at lodsejere, der har dræn / brønd på egen grund om at sikre sig, at de er funktionsduelige. Vi videresender hermed mail med bilag til Jer alle.

Vi opfordrer til, at I i Jeres drænlaug organiserer Jer, så I er godt rustet til at tage hånd om dræn og brøndproblematikker. 

I bestyrelsen er vi i gang med at undersøge, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og støtte Jer i Jeres arbejde.

Vi har punktet på vores kommende bestyrelsesmøde til april.

Der er allerede gode erfaringer af hente

De aktueller vandproblemer i området omkring Egevang, Lindevej, Tværvej og Bøgevang, har betydet, at en gruppe grundejere er gået i gang med at dræne med pumpe indtil der har været gennemsyn / spuling på onsdag den 28.2. 

I - som berørte grundejere - kan læse mere om hvilke grundejere, der er berørte af dræn og brøndproblematikkerne og læse mere om hvordan den økonomiske fordeling ser ud. Her er også kontaktpersoner angivet, hvis I har opklarende spørgsmål eller måske har erfaringer I gerne vil byde ind med.

Vi vedhæfter her brev / mail vedr. det aktuelle arbejde og berørte grundejere på de nævnte veje.

Med venlig hilsen 

Thomas Arnbjerg

Formand Grundejerforeningen Buresø

Generalforsamling 2024

 

Ons. 04. sep. 2024 kl. 1900 på Slagslunde Skole.

Dagsorden, beretning, regnskab/budget for 2023/24 og fuldmagt

Udsendes tidligst 5 uger og senest 3 uger før

Forslag til dagsordenen senest 1. aug. 2024

Bestyrelsen

Gf Buresø

Generalforsamling 2022

Katjazzerne

Nyheder

Find hjertestartere (Tryg Fonden)

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere

Bestyrelsen / 23.06.2019

_________________________________________________________________________

De ændrede Vedtægter, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 19. sep. 2018, blev efterfølgende sendt til orientering til Egedal Kommnue.

Kommunen returnede en kopi af vedtægterne med følgende påtegning: 

I henhold til Lov om Planlægning, §42 erklæres herved, at nærværende deklaration kan tinglyses, og at udarbejdelse af lokalplan ikke er påkrævet!

EGEDAL Kommunalbestyrelse

Helene Jørgensen / 28.11.2018

 

 

 

 

Buresø 20200429

Nabohjælp fra Bolius

Buresø Vejudvalg

 

Grundejerforeningerne Klokkekilden og Buresø samt ejeren af Klokkekildevej 20

har etableret et fælles vejudvalg for vedligeholdelse af Skovvej og Klokkekildevej

(Privat fælles vej)

Formand Per Søhoel Klokkekildevej 20

Fra Klokkekilden deltager Poul Kyed

Fra Buresø deltager Jørgen Bengtsson & Torben Lippert

Har foreløbig afholdt flere møder

Har skrevet til kommunen og haft nogle dialoger om vejenes tilstand

Ønsket er at stå stærkere i forhandlinger med kommunen

Udvalget refererer til begge foreningsbestyrelser

.