Om Grundejerforeningen Buresø

Grundejerforeningen Buresø er stiftet 6. august 1949 og har hjemsted i Egedal Kommune. Den ligger langs den sydlige side af Buresø, mellem Skovvej og søen. Den omfatter alle matrikler for Skovvej med lige numre og alle tilstødende sideveje.

Grundejerforeningen arbejder for holdninger, der er til gavn for lokalsamfundet. Bl.a. arbejder vi for et rent miljø og et lavt støjniveau og for at bevare områdets grønne præg.

Grundejerforeningen modtager fra kommunen dispensationssager vedrørende byggerier i området, hvor f.eks. lokal-planen og/eller bygningsreglementet ikke bliver overholdt. Desuden deltager vi aktivt i udarbejdelse af lokalplaner.

Grundejerforeningen tilstræber at have et godt og konstruktivt samarbejde med Egedal Kommune, landsbylaug, Klokkekildens grundejerforening, og andre.

Grundejerforeningen støtter medlemmerne i konkrete situationer og arbejder med de emner, der vedtages på generalforsamlingen. Derudover tager grundejerforeningen emner op på eget initiativ.

Bestyrelsen opfordrer de beboere som endnu ikke er medlemmer, til at melde sig ind i Grundejerforeningen Buresø.

Området for Gf BURESØ ifgl. informationkort fra Egedal kommune. Grundejerforeninger i Buresø området ifgl. Egedal Kommunes informationskort.