Beretninger

BURESØ 30. juli 2022

Bestyrelsens beretning 2021/22

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen sagde velkommen til Tomas Bøgevang 38 og Carsten Søncken Skovvej 24B samt farvel til Bjørn Sørensen Egevang 12.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2022, efter det igen var forsvarligt at mødes uden mundbind og test.

Vi har haft et konstruktivt og godt samarbejde i bestyrelsen, om de løbende opgaver og spørgsmål der har været.

Via vores vejudvalg, som består af Jes Maag og Jørgen Bengtsson, samt Per Søhoel og Poul Kyde fra Grundejerforeningen Klokkekilden, har vi løbende hørt om problematikkerne med enigheden om fordelingen af betalingen af den kommende reparation af skovvej, senest har vi alle fået et brev, som hver enkel kan svare på før d.15/8 2022.

Der har været en del kontakter med ejendomsmæglere ved ejerskifte.

Vores hjertestarter er opdateret via ”Tryg Fonden”, så hjerteløberne kan se hvor den kan hentes.  

Vi har forsøgt at få yderligere en hjertestarter til området via hjerteforeningen, det krævede at vi på en bestemt weekend skulle samle ind til foreningen, men desværre var der ingen, som meldte sig til indsamlingen.

Vi har haft en henvendelse fra Toften, med en opfordring til alle grundejere om at holde orden på fortovene. Det vil vi som grundejerforening gerne støtte op om.  Se hjemmesiden med ordensregler

Vedligeholdelse af Skovdiget langs Skovvej, Skovfoged Charlotte Mølgaard oplyser at det er skov og naturstyrelsen der har vedligeholdelsespligten, men at medlemmer af grundejerforeningen opfordres til at gøre en indsats selv.

Hertil har vi fået en opfordring fra Bina på Skovvej, at vi planlægger en fælles arbejdsdag på diget, Hvis der er stemning for Iden, vil Gf Buresø sponsere kage til kaffen.

Jeg foreslår at vi tager en afstemning om, der er stemning for forslaget?

GF Klokkekilden har oprettet en FB- gruppe, hvor GF relaterede emner kan drøftes. Vi opfordrer til direkte kontakt via mail.

Kate har deltaget i møde med Landsbylauget.

 

Økonomi

Foreningens økonomi er forsat god, i det regnskabet for 2021/22 udviser et overskud på ca. 3.000 kr. Foreningens kontingentindtægter har været ret konstant over årerne. Ud af 129 registrerede medlemmer havde 126 medlemmer betalt inden 1. jul. 2022. Herefter er 2 medlemmer i restance og et medlem har udmeldt sig. Der kommet 4 nye ejere siden jul. 2021.

En uddybende gennemgang af regnskabet vil blive givet af kassereren under punkt 3 på dagsordenen.

 

Kontingentopkrævning, Rykker- og Inkassoprocedure

Seneste kontingentopkrævning, som er fremrykket til begyndelsen af januar, er fra medlemmernes side sket rimelig hurtigt. Dog har det været nødvendig at udskrive 51 ryk1, 16 ryk2, 8 ryk3 i perioden feb. – jun. Hvilket gav samlet 126 betalte medlemskaber inden regnskabsårets afslutning. Desværre har Gf sendt to medlemmer til inkasso men disse er nu afsluttet med betaling af sagerne og kontingent.

 

Bestyrelsen